سخن مدیر عامل

در شرایط خاص و بحرانی کنونی کشور، با تغییر در ترکیب سهامداران پاکرخ و ورود تاجری کارآزموده، متخصص و مجرب در حوزه بازرگانی محصولات بهداشتی، تلاش کردیم تا با تدوین برنامه‌ای ساختاری، جامع و نوین، از ابزارها، امکانات و تجهیزات موجود بهترین استفاده را برده و با افزودن تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید و همچنین همکاری با نیروهای جوان، متخصص و مجرب، شرکتی قدیمی با برندی نام‌آشنا را به فعالیتی بزرگ و فرا ملی تبدیل کنیم. به این ترتیب تمامی ذینفعان از آثار و منافع مالی و معنوی این تغییرات بهره‌مند شده و این حرکت بزرگ علاوه بر بهبود هر چه بیشتر بهداشت و سلامت فردی، باعث اشتغال‌زایی و رونق تولید شده است؛ در نتیجه پاکرخ، ارزآوری را برای کشور به ارمغان آورده است. بی‌شک این تغییرات نقطه عطفی عظیم در راستای جهش شرکت بزرگ پاکرخ قلمداد شده و مایه افتخار همگان خواهد بود.